Festival Děti, čtete? společně s Centrem české dětské knihy vyhlašuje 2. vlnu literární soutěže: Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ (10–15 let) Úkol: napište legendu o rozsahu max. 1 strana A4; text můžete doprovodit vlastními ilustracemi (nebo přizvat k tvorbě kamaráda*ku!) Téma: „Legenda o Svižnohovi“ Svižnoh...